สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 18 พฤษภาคม 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 18 พฤษภาคม 2562

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุน ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค สภาวะราคาซื้อขายยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง โดยกรมปศุสัตว์เริ่มแผนบริหารจัดการการเลี้ยงทั้ง 6 ภูมิภาค โดยเริ่มโครงการนำร่องที่เขต 3 และเขต 4 ในภาคอีสาน จะมีการประชุมระดมความคิดครั้งแรก วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ที่จังหวัดขอนแก่น

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562: 2,200 บวก/ลบ 74

Visitors: 269,309