สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 28 มกราคม 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 28 มกราคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 4 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.24 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.61 บาทต่อกิโลกรัม

ปริมาณความต้องการบริโภคมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง ในขณะทึ่ช่วงเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวก

ภาคตะวันตก 71
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75-77

ลูกสุกรจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562: 2,100 บวก/ลบ 70

Visitors: 115,445