สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 7 ธันวาคม 2561

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 7 ธันวาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 4 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.24 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.61 บาทต่อกิโลกรัม

ราคาสุกรในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวยังคงทรงตัวและมีพื้นฐานที่ดีต่อเนื่อง

ภาคตะวันตก 60-61
ภาคตะวันออก 65-66
ภาคอีสาน 67
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 65-67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 60

Visitors: 115,445