ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 17 ตุลาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 17 ตุลาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม

แนวโน้มทิศทางราคามีปัจจัยบวก ในช่วงเข้าสู่เทศกาลออกพรรษา และเทศกาลทอดผ้ากฐินทั่วไทย ถือเป็นงานบุญงานใหญ่ประจำปี ส่งเสริมการบริโภคทั่วไทย

ภาคตะวันตก 63
ภาคตะวันออก 65-66
ภาคอีสาน 63
ภาคเหนือ 66
ภาคใต้ 65-67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561: 1700 บวก/ลบ 60

Visitors: 385,692