ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 20 กรกฎาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 20 กรกฎาคม 2561

การซื้อขายจริงในภาคตะวันตกที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นที่สุดของประเทศปรับราคาขึ้น 2 บาท ให้ได้ตามราคาประกาศ  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยังคงเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาการค้าสุกรทั้งระบบตามที่ได้แจ้งกับกรมปศุสัตว์ไว้ เพื่อป้องกันผลสุดท้ายที่จะเกิดความเสียหายต่อทุกกลุ่มในอุตสาหกรรมสุกรและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


ตะวันตก 60    ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 96 บาท จำหน่ายปลีก 118-122 บาท
ตะวันออก 66  ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท จำหน่ายปลีก 130-134 บาท
อีสาน 62       ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 99 บาท จำหน่ายปลีก 122-126 บาท
เหนือ 65        ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 104 บาท จำหน่ายปลีก 128-132 บาท
ใต้ 62-63       ราคาแนะนำเนื้อแดงขายส่งห้างค้าปลีก 99 บาท จำหน่ายปลีก 122-126 บาท

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 385,693