ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 27 มิถุนายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 27 มิถุนายน 2561

ราคาสุกรขุนทะยอยปรับขึ้นตามมติขอความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกรหลัง Demand/Supply อยู่ในระดับสมดุลย์ ประกอบกับผลจากการบริหารจัดการปัญหาการขายข้ามเขต สร้างปัจจัยบวกเพิ่มให้ทุกพื้นที่ดีขึ้นในวงกว้าง

ตะวันตก 60
ตะวันออก 66
อีสาน 63
เหนือ 65 (ขยับขึ้นวันที่ 30/6/61)
ใต้ 62-65

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 115,445