ปศุสัตว์เดินหน้าแก้ปมเครื่องในนำเข้า ปลดล็อคอีกหนึ่ง Chain กดดันราคาสุกร

กรมปศุสัตว์เดินหน้าแก้ปมเครื่องในนำเข้า ปลดล็อคอีกหนึ่ง Chain กดดันราคาสุกร

12 มิถุนายน 2561 ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี - รองอธิบดีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณเป็นประธานที่ประชุมร่วมระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร โดยมีคุณสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ คุณนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม นายกสมาคมผูเลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี และคุณวัชร เตชะสัตยา บริษัท วี.ซี.เอฟ. กรุ๊ป จำกัด กับ ผู้นำเข้าเครื่องใน โดยประสงค์ในการแก้ทุกจุดตลอด Chain การค้าสุกรและผลกระทบกดดันราคาในทุกปัจจัย

โดยสรุปแนวทางที่ประชุม 2 ขั้นตอน

1) ขอให้ผู้นำเข้าลดการนำเข้าในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เพราะกลุ่มผู้เลี้ยงประเมินว่าราคาเครื่องในปัจจุบันที่นำเข้ามามากเกินและจำหน่ายในราคาต่ำ เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาจำหน่ายเนื้อสุกร

2) ให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินำเสนอแผนการควบคุมการนำเข้าเครื่องใน โดยยกตัวอย่างโครงสร้างการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี ที่มีโครงสร้างช่วยชาวไร่ข้าวโพด เพื่อนำเสนอหลังมาตรการที่ 1 เพื่อนำเสนอเป็นมาตรการขอความร่วมมือ หรือ มาตรการคำสั่งจากส่วนราชการ

ซึ่งจะเน้นให้จัดซื้อเครื่องในภายในประเทศก่อน โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจะดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ กับ ผู้นำเข้าในลักษณะ Business Matching เพื่อให้จัดซื้อจัดหาในประเทศก่อน

 

ปัจจุบันนำเข้า 5 ประเทศหลัก จีน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี นอกนั้นจะมี เกาหลีใต้ เบลเยี่ยม โปแลนด์ บราซิล ปริมาณนำเข้าเครื่องในไม่รวมหนัง 

ปี 2559 จำนวน 22,000 ตัน
ปี 2560 จำนวน 19,998 ตัน

(ตัวเลขจากกรมปศุสัตว์)

 

 

 

Visitors: 406,682