ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 6 มิถุนายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 6 มิถุนายน 2561

สถานะการณ์การค้าสุกรขุนราคาแข็งตัวขึ้นในหลายพื้นที่ การจัดระเบียบการค้าเนื้อสุกรคืบหน้ามากขึ้นหลังการประชุม 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา การส่งออกสุกรขุนไปยังประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออกมีความต้องการมากขึ้นทั้งปริมาณและราคา โครงการ FMD Free Compartment ของกรมปศุสัตว์คืบหน้ากับโอกาสที่มากขึ้นหลังจีนปรับอากรขาเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาเป็น 25% 

ตะวันตก 58
ตะวันออก 65
อีสาน 62
เหนือ 65
ใต้ 60-63

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 385,683