ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 22 พฤษภาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 22 พฤษภาคม 2561

สถานการณ์การค้าสุกรภาพรวมค่อนข้างทรงตัว ในบางพื้นที่ราคาซื้อขายจริงกระโดดเพิ่มหลังกรมปศุสัตว์เข้ามาช่วยปัญหาการกดราคาหน้าฟาร์มจากการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดการปัญหา “ล้ง” เอาเปรียบเกษตรกรกลุ่มไร่สวน ซึ่งจะขยายวงมาทั้งระบบ

ปลายเดือนนี้จะมีการประชุมที่กรมปศุสัตว์อีกครั้งเพื่อจัดระเบียบการค้าสุกรทั้งระบบ ภาพปัจจัยบวกชัดขึ้น กับ Demand-Supply ที่เริ่มควบคุมได้

ตะวันตก 59

ตะวันออก 63

อีสาน 60

เหนือ 65

ใต้ 62

 

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 21 พฤษถาคม 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 385,667