ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 7 พฤษภาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 7 พฤษภาคม 2561

ตลาดเริ่มทรงตัวก่อนการไหว้หัวหมู 9 พฤษภาคมนี้ สภาวะอากาศร้อนยังเป็นปัจจัยบวก ในขณะที่ปัจจัยโรงเรียนปิดภาคเรียนส่งผลตรงข้ามเล็กน้อย ทำให้ราคาสุกรขุนอยู่ในระดับทรงตัว

ตะวันตก 63
ตะวันออก 67
อีสาน 64
เหนือ 65
ใต้ 68

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 7 พฤษถาคม 2561 : 1,800 บวกลบ 61

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.59 น. ผู้เลี้ยงสุกรไหว้หัวหมูทั่วไทยเสริมสิริมงคล จี้รัฐบาลไทยต้องชัดเจนเรื่องการปกป้องเสาหลักเกษตรกรรม เช่นเดียวกับนานาประเทศที่ต่างปกป้องเกษตรปศุสัตว์ที่เป็นการเกษตรที่ไม่ต้องอิงธรรมชาติ กำหนดผลผลิตได้ ความเสี่ยงต่ำกว่าเกษตรพืชไร่กลุ่มพืชอาหารสัตว์ พร้อมยังเป็นที่รองรับพืชอาหารสัตว์ของประเทศ เช่นเดียวกับสหรัฐที่ดูแลภาคเกษตร ช่วยเกษตรบุกตลาดในทุกรูปแบบ

โดยพิธีไหว้หัวหมูในครั้งนี้จะจัดใน 6 ภูมิภาคจำนวน 4,247 หัวหมู ประกอบด้วย

1. ภาคเหนือที่จังหวัดลำพูน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 499 หัว

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จำนวน 402 หัว

3.ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี บริเวณศาลหลักเมิอง จำนวน 400 หัว

4.ภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง อำเภอโพธาราม จำนวน1,189 หัว

5.ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ศาลากลาง จำนวน 1,198 หัว

6.ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) จำนวน 559 หัว

โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้หัวหมูในครั้งนี้

1. เพื่อสร้างกำลังใจและเสริมความเป็นสิริมงคลในอาชีพ เพราะช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดวิกฤตราคา ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเลิกกิจการไปกว่าร้อยละ 20 จึงจัดพิธีไหว้หัวหมูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

2.เนื่องจากรัฐบาลไทยถูกกดดันหนักจากผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐที่เป็นเกษตรปศุสัตว์หัวหอกในการนำพาเศรษฐกิจต่อเนื่องของสหรัฐผ่านการค้าโลกแบบล้างผลาญ ผ่านรัฐต่อรัฐ จึงต้องการเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไทยในการปกป้องอาชีพการเลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง เพราะปัจจบันสุกรไทยมีการผลิตจำนวนมาก คุณภาพสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรรมต่างๆ ในทุกแขนง

 

Visitors: 115,445