ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 8 เมษายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 8 เมษายน 2561

ราคาประกาศสุกรขุนทุกพื้นที่ปรับขึ้น 2-4 บาทต่อกิโลกรัม : จากสภาวะการค้าสุกรขุนที่ยังอยู่ในแดนบวก ทำให้การรวมพลังของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรยังเดินหน้าขยับราคาต่อเนื่องเพื่อนำพากันทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก ให้ก้าวข้ามต้นทุนให้ได้ ในขณะที่เกษตรกรไก่ไข่เตรียมขยับ 3 ขั้นๆ ละสัปดาห์เช่นกัน เริ่มจันทร์ที่ 9 เมษายนนี้

ระหว่างสัปดาห์สหรัฐกลับมากดดันภาครัฐไทยอีกรอบ ถือเป็นเรื่องปกติของการเจรจาความเมืองการค้า ไม่ได้สร้างปัจจัยลบแต่ประการใด กลับเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐไทย "มองเขา มองเรา" ให้มากขึ้น เพราะเกษตรคือ ทางรอดและของอนาคตสหรัฐ ไม่ต่างกับไทยและนานาประเทศ 

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเตรียมทำพิธีไหว้หัวหมูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลต่ออาชีพการเลี้ยงสุกรของไทยและเป็นกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค

ตะวันตก 61
ตะวันออก 63
อีสาน 62
เหนือ 65
ใต้ 64

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 : 1,700 บวกลบ 59

Visitors: 385,672