เบอริงเกอร์ฯ+เมเรียล ลงตัวพร้อมเดินหน้าสร้างความอยู่ดีกินดีวงการปศุสัตว์ไทย

เบอริงเกอร์ฯ+เมเรียล ลงตัวพร้อมเดินหน้าสร้างความอยู่ดีกินดีวงการปศุสัตว์ไทย

19 มีนาคม 2561: เบอริงเกอร์ - ข่าวการควบรวมบริษัทในวงการเวชภัณฑ์ของโลกปรากฏให้เห็นบ่อยๆ ส่วนหนึ่งก็เพื่อเติมเต็มสินค้าและบริการให้มีความพร้อมที่จะรองรับธุรกิจปศุสัตว์ทั้งในระดับนานาชาติ และท้องถิ่น ซึ่งประเทศไทยมีการผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อ และสุกรที่มีมาตรฐานการเลี้ยงระดับมาตรฐานโลก ที่บริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำมีส่วนอย่างมากในการเข้ามาดูแลการบริหารจัดการด้านสุขภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์สากล จิตต์จรุงธรรม ผู้บริหารสายสุขภาพสัตว์ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อสายปศุสัตว์กล่าวถึง การให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพสัตว์ของ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer-Ingelheim) ว่าอยู่เคียงคู่วงการปศุสัตว์ไทยมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักดีกับผลิตภัณฑ์วัคซีนโรคระบบทางเดินหายใจสุกรทั้ง PRRS และ PCV โดยเฉพาะวัคซีน PRRS ที่เป็นทั้งโรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร ที่ครองตลาดวัคซีนสุกรสูงถึง 78% ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ ทำตลาดวัคซีนสุกรผ่านผู้แทนจำหน่ายประมาณ 100%โดยเป้าประสงค์หลักๆ บริษัทฯ เน้นการสร้างความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร การใช้ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นเพื่อการป้องกันเป็นหลักควบคู่ไปกับการบริหารจัดการผ่านนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ทันสมัย ซึ่งปัจจุบันบริษัทส่งเสริมให้ฟาร์มทำ Biosecurity เป็นอันดับแรกผสมผสานกับการลดความเสี่ยงด้วยการทำวัคซีน ที่ผ่านมาเบอริงเกอร์ฯ ได้มีการพัฒนาวัคซีนให้สามารถผสมวัคซีนหลายชนิดเข้าด้วยกันสำหรับการใช้ในครั้งเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มวัคซีนโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบสืบพันธุ์ เช่น การรวมวัคซีนมัยโครพลาสมา เซอร์โคไวรัส และพีอาร์อาร์เอส เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการผสมวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อตายในผลิตภัณฑ์เดียวกันเป็นรายแรก โดยเกษตรกรและผู้สนใจรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมินระบบBiosecurity ในการควบคุมโรค PRRS สามารถดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น PRRS Combat ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

หนึ่งปีที่ผ่านมาในช่วงมกราคม 2560 เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ กับ ซาโนฟี (Sanofi) ได้บรรลุข้อตกลงโยกกลุ่มธุรกิจระหว่างกันโดยกลุ่มเวชภัณฑ์สัตว์แบรนด์เมเรียล (Merial) มารวมอยู่ภายใต้การบริหารของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ เพื่อความครอบคลุมในการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมากขึ้น

เมเรียล มีความชำนาญในเวชภัณฑ์สัตว์ในกลุ่มวัคซีนสัตว์ปีก โดยเป็นบริษัทแรกที่นำวัคซีน 2 ชนิดมาผสมรวมกันในรูปเวคเตอร์วัคซีน โดยบริษัทฯ ทำตลาดตรงถึงลูกค้าถึง 70% และผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย 30%

สำหรับวัคซีนสุกรของเมเรียล ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ วัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยของกรมปศุสัตว์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสุกรของไทยเช่นกัน

คาดว่าเร็วๆ นี้กิจกรรมการเปิดตัวเป็นอย่างทางการระหว่างเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ กับ เมเรียล จะมีขึ้นเพื่อนำเสนอก้าวสำคัญของการรวมตัวกัน พร้อมกับการยึดแนวนโยบายเพื่อดำเนินตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับผู้ประกอบการธุรกิจปศุสัตว์ไทยทั้งสุกรและไก่เนื้อ ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกรไทยที่จะคงมาตรฐานระดับสากลสืบไป 

Visitors: 406,689