ราคาสุกรขุนเฉลี่ย ปี 2540 - 2560

Visitors: 305,004