ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ราคาสุกรขุนในทุกภูมิภาคเริ่มยืนแข็ง แนวโน้มราคาน่าจะยืนแข็งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน กลางเดือนกุมภาพันธ์ กิจกรรมการจำหน่ายเนื่อสุกรราคาถูกพิเศษยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การตัดวงจรลูกสุกรเพื่อทำเป็นหมูหันเริ่มดำเนินการแล้วในสัปดาห์นี้และต่อเนื่องไป 10 สัปดาห์ จะเป็นปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยาจนกระทั่งลดผลผลิตจริงตามรอบของวงจร ซึ่งเป็นปัจจัยบวกในระยะต่อไป

ตะวันตก 48-49
ตะวันออก 50
อีสาน 49
เหนือ 54
ใต้ 52

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : 1,300 บวกลบ 46

Visitors: 413,127