พาณิชย์-สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาผลผลิตสุกรล้นตลาดและราคาตกต่ำ

พาณิชย์-สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาผลผลิตสุกรล้นตลาดและราคาตกต่ำ

19/12/60 กระทรวงพาณิชย์ - การประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาผลผลิตสุกรล้นตลาดและราคาตกต่ำ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมหารือ กับ ตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และ ผู้เลี้ยงสุกรจากจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด เข้าร่วมหารือ โดยมีการหยิบยกปัญหาผลผลิตสุกรล้นตลาดและการหารือเพื่อแก้ปัญหาราคาสุกรขุนตกต่ำ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มแม่สุกรพันธุ์ตั้งแต่ปี 2558-2560 เพื่อรองรับการค้าสุกรมีชีวิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งปลายทางที่ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา ที่มียอดส่งออกกว่าปีละ 1 ล้านตัวในปี 2558-2559 เนื่องจากประเทศจีนมีการปลดแม่พันธุ์สุกรกว่า 6 ล้านแม่พันธุ์ตั้งแต่ปี 2557-2559 ทำให้ปริมาณการผลิตในประเทศจีนไม่เพียงพอต่อการบริโภคและมีราคาสูง แต่ช่วงปี 2560 ประเทศจีนได้กลับมาเพิ่มจำนวนแม่สุกรพันธุ์ทำให้ผลผลิตสุกรขุนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเข้มงวดเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกรมากขึ้น สร้างทั้งผลผลิตและเข้มงวดด้านสุขอนามัยสุกร ทำให้ตลาดนี้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อปริมาณส่วนเกินที่เคยส่งออกได้ต้องกลับมาวนเวียนในตลาดภายในประเทศ สร้างปัญหาสุกรล้นตลาด โดยที่ประชุมได้มีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้ 
 

  1. ประเด็นระยะสั้นให้มีการชำแหละจำหน่ายให้แพร่หลายมากขึ้น ในหลายๆ จังหวัด เพราะเมื่อคำนวนกลับทำให้เกษตรกรได้ราคาสุกรขุนสูงขึ้น
  2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการบริโภคสุกร ให้กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
  3. การส่งออกเป็นแผนระยะกลาง โดยเน้นอินโดจีนก่อน ส่วนประเทศนอกอาเซียนจะเป็นแผนระยะกลางและระยะยาว โดยให้มีการตกลงและลงนามระหว่างกันในลักษณะพิธีสาร หรือ ข้อตกลงระหว่างรัฐ(สนธิสัญญา)ให้ชัดเจน ในลักษณะเดียวกับที่จีนทำกับไทยในเรื่อง การนำเข้าไก่เนื้อไทย ที่ได้ลงนามไปแล้ว โดยแนวทางนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการ เพื่อให้เกิดการลงนามข้อตกลงในลักษณะที่เป็นพิธีสารอย่างเป็นทางการ
Visitors: 413,127