ไทยหารือสหรัฐเข้าร่วมทีพีพี

ไทยหารือสหรัฐเข้าร่วมทีพีพี
สหรัฐแนะไทยเร่งปรับกฎการค้า-ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกทีพีพี

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 นางอภิรดี ตันตราภรณ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ว่า ได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐฯเกี่ยวกับรายละเอียดของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปชิฟิก (ทีพีพี) ซึ่งสหรัฐฯ ได้แนะนำไทยให้เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทางการค้า การลงทุน และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เพราะกฎระเบียบของไทยบางอย่างยังล้าสมัย จึงต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพราะทีพีพีเป็นข้อตกลงที่มีความเข้มข้น

"สหรัฐได้อธิบายถึงเนื้อหาสาระของความตกลงว่าเป็นอย่างไร และไทยยังได้สอบถามในเรื่องที่มีความกังวล เช่น รายละเอียดของข้อตกลงที่เกี่ยวกับเรื่องยา และเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งสหรัฐฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน"

ทั้งนี้ ไทยยังได้หารือกับสภาหอการค้าสหรัฐฯ ซึ่งภาคเอกชนสหรัฐฯ สนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมทีพีพี เพราะปัจจุบัน แม้ไทยยังคงได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี)จากสหรัฐฯ และไม่เสียเปรียบ 12 ประเทศที่เข้าร่วมทีพีพี แล้ว แต่ก็ไม่มั่นคง เหมือนกับการเข้าร่วมทีพีพีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าทั้งในด้านการค้า และการลงทุน  

ขณะเดียวกัน เอกชนสหรัฐฯ ได้แนะนำเทคนิคในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นทั้งจากบริษัทขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอีกว่า 3,000 รายทั่วสหรัฐฯ เพื่อรับฟังประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลเจรจา และข้อกังวลในการเจรจา ซึ่งไทยจะนำมาปรับใช้สำหรับการเตรียมการของไทยต่อไป ทั้งนี้ จะมีการเสนอรายเอียด ข้อดี ข้อเสีย การเข้าร่วมข้อตกลงทีพีพีให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) พิจารณาในวันที่ 29 เม.ย.นี้“

ที่มา : เดลินิวส์

 http://www.dailynews.co.th/economic/393829
Visitors: 413,128