เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้สนใจ 300 ท่านแรกลงทะเบียนสัมมนาวิชาการรับเสื้อโปโลที่ระลึกงานวันสุกรแห่งชาติ ฟรี

เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้สนใจ 300 ท่านแรกลงทะเบียนสัมมนาวิชาการรับเสื้อโปโลที่ระลึกงานวันสุกรแห่งชาติ ฟรี

21 ตุลาคม 2558 เผยโฉมเสื้องานวันสุกรแห่งชาติ โดยฝีมือการออกแบบโดยดีไซเนอร์กิตติมศักดิ์ น.สพ.วิวัฒน์ พงศ์วิวัฒนชัย ประธานสหกรณ์การเกษตรกรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด ประธานจัดงานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9

                ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็นลักษณะเดียวกับการลงทะเบียนเข้างาน VIV ASIA ที่เป็นงานนิทรรศการปศุสัตว์ระดับนานาชาติ ที่แต่ละครั้งจะมีจำนวนผู้เข้าชมงานจำนวนมาก

                เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรบางส่วนอาจจะยังไม่ถนัดในการใช้ไอที แนะนำให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆ ติดต่อและลงทะเบียนให้กับลูกค้าของท่านโดยด่วน เพื่อรับเสื้อโปโลที่ระลึกในงานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นี้

                โดยหัวข้อเสวนาวิชาการจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์การส่งออกหมูไทย ที่นอกเหนือจากการส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศรอบบ้านแล้ว เราจะทำอย่างไรกันต่อ

                สำหรับงานวันสุกรแห่งชาติครั้งที่ 9 นี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกำลังดำเนินการจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อกระจายให้แก่ผู้เลี้ยงสุกรและผู้ประกอบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยจัดทำเป็น 2 ภาษาทั้งไทยและภาษาอังกฤษ โดยกระจายให้แก่เกษตรกรในงานวันสุกรแห่งชาติครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 ในขณะเดียวกันก็จะทำการกระจายไปยังผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน และเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในระดับนานาชาติ

                เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thepigthailand.com หรือ www.swinethailand.com

 

Visitors: 396,579