เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้....งานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดยิ่งใหญ่เปิดหมูไทยสู่นานาชาติ

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้....งานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9
จัดยิ่งใหญ่เปิดหมูไทยสู่นานาชาติ

 

19 ตุลาคม 2558 นับถอยหลังงานวันสุกรแห่งชาติจัดยิ่งใหญ่เพื่อชาวหมูไทย ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในสิ้นปีนี้

          เปิดวันนี้...ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันสุกรแห่งชาติที่จะจัดขึ้นที่อาคารศูนย์เรียนรวม 1 หรือ ศร.1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการจัดช่วงเดียวกับงานวันเกษตรกำแพงแสน ระหว่าง 4-10 ธันวาคม 2558 ที่ถือว่าเป็นงานเกษตรยิ่งใหญ่ระดับชาติที่จัดทุกปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำหรับงานวันสุกรที่จะจัดในปีนี้เป็น “งานวันสุกร ครั้งที่ 9” หลังจากที่ว่างเว้นมานานถึง 12 ปี โดยครั้งหลังสุดเป็นการจัดครั้งที่ 8 ในปี 2546 โดยจัดร่วมกับงานเกษตรกำแพงแสนเช่นกัน

งานวันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นี้ จะมีกิจกรรมสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย เสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งออกหมูของไทย กิจกรรมย่างหมู แจกหมูย่าง ขายหมูราคาถูก ประกวดเทพีสุกรชิงแชมป์ประเทศไทย แข่งขันการกินหมู แข่งขันจับหมู แข่งขันการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ (ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์) ประกวดและประมูลหมูพันธุ์

ในการจัดงาน “วันสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 9” มี น.สพ.วิวัฒน์ พงศ์วิวัฒนชัย ประธานสหกรณ์การเกษตรกรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด เป็นประธานจัดงาน โดย น.สพ.วิวัฒน์ ท่านได้ฝากผลงานอันประทับใจกับการจัด AEC Single Market, Single Pig Farm Standard to Serve the World ในงาน VIV Asia 2015 มาแล้ว เมื่อต้นปีนี้

สหกรณ์การเกษตรกรปศุสัตว์ ราชบุรี จำกัด ที่มีผู้นำโดย น.สพ.วิวัฒน์ เป็นองค์กรผู้เลี้ยงสุกรแห่งหนึ่งที่ปลุกสมาชิกให้เลี้ยงหมูอนามัยปลอดสารเร่งเนื้อแดง โดยสหกรณ์ของท่านได้สร้างผลงานเป็นรูปธรรมทางธุรกิจอย่างชัดเจน

ผู้เลี้ยงสุกรและผู้สนใจ ขอเชิญเข้าลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.thepigthailand.com หรือสามารถเข้าลิงค์ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซด์ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ที่ www.swinethailand.com ได้เช่นกัน 

 

ขอขอบพระคุณทีมงาน SmartVET สนับสนุนและจัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียน www.thepigthailand.com 

Visitors: 406,657