ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน

"ไส้กรอกดี...คัดแต่วัตถุดิบมาตรฐาน"

 

การผลิตไส้กรอกคุณภาพดีเริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ตามสูตรของผลิตภัณฑ์ ทั้งส่วนเนื้อหมูสันใน สันนอก สะโพก หรือเนื้อไก่ส่วนหน้าอกและสะโพก โดยเนื้อสัตว์ต้องสดสะอาดและได้จากกระบวนการชำแหละและตัดแต่งที่ได้มาตรฐาน ก่อนเข้าสู่นำไปบดผสมกับเครื่องเทศตามสูตรเฉพาะของไส้กรอกแต่ละชนิด แล้วจึงขึ้นรูปเป็นไส้กรอกด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดการปนเปื้อนและการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใส่สารป้องกันการเน่าเสียของอาหาร 

 

ที่สำคัญในการผลิตยังมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 0-12°C ตลอดกระบวนการ เพื่อลดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานรองรับ อาทิ อย. มอก./

Visitors: 406,662