งานเสวนาวิชาการและแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ ชมชัย

4 กันยายน 2558 ม. เกษตรกำแพงแสน - งานเสวนาวิชาการและแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของรองศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ ชมชัย

เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของ รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย หรืออาจารย์ศรีของชาวหมู ผู้ที่ให้การช่วยเหลือต่อวงการการเลี้ยงสุกรของไทยมาอย่างยาวนาน โดยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจะจัดงานเสวนาวิชาการและแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 

โดยจะจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง "ผลกระทบจาก AEC ต่อการเลี้ยงสุกรในประเทศไทย" ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13:00-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อระลึกถึงคุณประโยชน์ท่านอาจารย์ที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการพัฒนาการผสมเทียมสุกรในประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการผลิตสุกร

จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ผู้เลี้ยงสุกรเข้าร่วมงานเกษียณอาจารย์ศรีสุวรรณ ชมชัย กันอย่างพร้อมหน้า เพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ที่รักของชาวหมู

Visitors: 413,130