OIE ยืดหยุ่นกฎเกณฑ์พื้นที่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยให้อาฟริกา

OIE ยืดหยุ่นกฎเกณฑ์พื้นที่ระบาดโรคปากเท้าเปื่อยให้อาฟริกา เน้นกระบวนการผลิตการแปรรูป และผลตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มากกว่าการมุ่งไปที่เป็นพื้นที่มีโรคปากเท้าเปื่อยระบาด

26 มิถุนายน 2558 อาฟริกา – การเปลี่ยนกฎมาตรฐานสำหรับการจัดการโรคปากเท้าเปื่อยจากการประชุมที่กรุงปารีสเมื่อ 24-29 พฤษภาคม 2558

นโยบายใหม่จะปลดเกณฑ์ที่ตั้งเงื่อนไขกำหนดสัตว์ป่าออกจากปศุสัตว์ทางเศรษฐกิจออกสำหรับผู้เลี้ยงที่ดำเนินการสำหรับการค้าระหว่างประเทศ เดิมให้มีการแยกโดยกำหนดรั้วกั้นให้แยกชัดเจนซึ่งเป็นการลงทุนที่สูง

นโยบายใหม่จะเน้นไปที่มาตรฐานของสินค้าเป็นหลักโดยเน้นตั้งแต่กระบวนการเลี้ยง กระบวนการแปรรูปมากกว่ามุ่งไปที่ข้อจำกัดสำหรับพื้นที่ระบาดของโรคซึ่งเป็นการยากที่จะผ่านเงื่อนไขเดิม

การยืดหยุ่นใหม่นี้จะทำให้เกิดการยอมรับความเป็นจริง ทำให้เกิดผลได้กับทุกๆ ฝ่ายในลักษณะ Win-Win เป็นการเปิดโอกาสการค้าเนื้อวัวควายทั้งอาฟริกาและเอเชีย จากคำกล่าวของนายSteve Osofsky กรรมการบริหารของหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์และมนุษย์สำหรับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งอาฟริกา  

http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/New-FMD-rules-could-open-export-opps-for-African-beef

 

ที่มา : Global Meat News

Visitors: 385,693