ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 32/63) วันพระที่ 4 สิงหาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 32/63)
วันพระที่ 4 สิงหาคม 2563

ผ่านมา 2 สัปดาห์ ราคาสุกรขุนทรงตัว หลังกรมการค้าภายในขอให้ฟาร์มคุมราคาสุกรหน้าฟาร์มที่ไม่เกิน 80 บาทต่อกิโลกรัม ในการประชุมร่วม 8 ห้างค้าปลีก ฟาร์มครบวงจร และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมขายหมูถูกต่อเนื่องโดยเกษตรกรทุกภูมิภาค ก่อนที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการวันที่ 7 สิงหาคมนี้

ล่าสุดห้างเทสโก้โลตัสจัดโปรโมชั่นหมูเนื้อแดงที่กิโลกรัมละ 125 บาทในหลายสาขา โดยทุกห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ภาคตะวันตก 79-80
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 79-80
ภาคเหนือ 79-80
ภาคใต้ 79-80

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563: 2,800 บวก/ลบ 80

Visitors: 406,685