ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 28 มิถุนายน 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 26/63)
วันพระที่ 28 มิถุนายน 2563

การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 ที่จะเริ่มในสัปดาห์นี้เป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องของการค้าสุกรขุน

ในขณะที่การส่งออกไปเวียดนามอย่างเป็นทางการเริ่มแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี 15 บริษัทผู้นำเข้ารับอนุญาตของเวียดนามที่จะมีธุรกรรมนำเข้าสุกรขุนจากประเทศไทย

ภาคตะวันตก 72-74
ภาคตะวันออก 78
ภาคอีสาน 79
ภาคเหนือ 79
ภาคใต้ 78

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563: 2,400 บวก/ลบ 74

 

Visitors: 385,693