ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 6 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 6 ตุลาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

มาตรการประกาศพื้นที่เฝ้าระวัง ASF ในสุกรของกรมปศุสัตว์ ครอบคลุมแนวชายแดนครบทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง สร้างประสิทธิภาพการควบคุมการเคลื่อนย้าย
หลังหมดเทศกาลกินเจ เข้าสู่ช่วงงานบุญกฐินทั่วไทย สร้างปัจจัยบวกสำหรับช่วงวันพระหน้า

ภาคตะวันตก 57
ภาคตะวันออก 60
ภาคอีสาน 60
ภาคเหนือ 60
ภาคใต้ 66-68

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562: 1,300 บวก/ลบ 54

Visitors: 385,687