ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 16 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 16 กรกฎาคม 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 2 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 64.61บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.81 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 1/2562 เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม)

การลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่คืบคลานเกาะติดชายแดน ส่งผลให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเร่งระบายสุกรขุนสู่ตลาด
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร และกรมปศุสัตว์ เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น โดยวอนสังคมออนไลน์ให้ไตร่ตรองก่อนการนำเสนอและแชร์ข่าวลือต่างๆ

ภาคตะวันตก 69
ภาคตะวันออก 71
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562: 2,000 บวก/ลบ 68

Visitors: 396,581