สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 10 มิถุนายน 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 10 มิถุนายน 2562

เกษตรกรผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงรักษาระดับราคาสุกรขุน ที่ 75 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภค สภาวะราคาซื้อขายยังคงยืนแข็งต่อเนื่อง

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรทยอยส่งมอบ “ศูนย์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะบรรทุกสินค้าปศุสัตว์” โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ส่งมอบที่ด่านถาวรบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โดยวันที่ 13 มิถุนายนนี้จะเปิดศูนย์ ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนโดย บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) และวันที่ 14 มิถุนายนนี้จะเปิดศูนย์ที่จังหวัดนครพนม สนับสนุนโดย เครือเบทาโกร โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้ง 5 ด่านนี้ได้รับการชื่นชมอย่างยิ่งทั้งจาก FAO และ OIE ผ่านผู้แทนในประเทศไทย

ภาคตะวันตก 75
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 75
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562: 2,200 บวก/ลบ 

Visitors: 406,661