สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 12 เมษายน 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 12 เมษายน 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

สถานะการณ์การค้าสุกรขุน ราคายังอยู่แดนบวกต่อเนื่อง วันที่ 9 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเป็นวาระแห่งชาติ  แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรของประเทศไทย ด้วยงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 53,604,900 บาท เสริมความเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจในการป้องกัน ASF มากขึ้น

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562: 2,100 บวก/ลบ 70

 

Visitors: 370,292