เตรียมกระตุก ASEAN ผนึกกำลัง Biosecurity กับ ASF, The Risk of Asia ในงาน VIV Asia 2019

เตรียมกระตุก ASEAN ผนึกกำลัง Biosecurity กับ ASF, The Risk of Asia ในงาน VIV Asia 2019

21 มกราคม 2562 มิราเคิล แกรนด์ – สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจับมือสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย เตรียมกระตุ้นเอเชียให้ตระหนักความปลอดภัยทางชีวภาพต้าน ASF

          สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันครั้งแรกหวังปลุกการตื่นรู้สร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพแบบค่ายกลเพื่อผลสูงสุด หลังจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกรได้มีรายงานการระบาดที่ประเทศจีนตั้งแต่สิงหาคม 2561 ทำให้ทั้งอุตสาหกรรมรู้จักภัยร้ายของ ASF มากขึ้น แต่การประเมินเบื้องต้นระดับฟาร์มรายย่อยที่เป็นจุดเสี่ยงที่สุดยังมีการปรับปรุงน้อยมาก ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้มีหนังสือและตาราง Checklist ให้ฟาร์มทุกภูมิภาคโดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงภาคอีสานที่ตอบ Checklist มาแล้วจำนวนหนึ่งในช่วงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อ 18 มกราคม 2562

          ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล หนึ่งในทีมทำงานในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้กล่าวในที่ประชุมถ้าทั้งภูมิภาคเอเชียและอาเซียนมีการให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเต็มที่แล้ว นอกจากผลของการป้องกันโรคระบาดในทุกๆ โรคแล้ว จะเป็นผลดีต่อความพยายามลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อปัญหา AMR หรือปัญหาเชื้อดื้อยาด้วย โดยการจัดครั้งนี้จะเชิญวิทยากรจากยุโรป จีน และ FAO มาอัพเดทสถานการณ์การแก้ปัญหา การป้องกันในแต่ละภูมิภาค

          คุณนิพัฒน์ เนื้อนิ่ม อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวถึงช่วงที่ราคาตกต่ำระหว่างปี 2560-2561 ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรในราชบุรีเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมาก โดยนับเป็นแม่พันธุ์ที่ลดลงประมาณ 30,000 แม่ ซึ่งการระบาดของ ASF เป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรทราบดีแต่ยังมีการปรับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพน้อยมาก ซึ่งราชบุรีจะเกิดการระบาดไม่ได้ จึงจำเป็นต้องร่วมกันจัดสัมมนาระดับเอเชียเพื่อการกระตุกเกษตรกรทั้งเอเชียให้หันมาร่วมมือกัน

          คุณชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ASF เสมือน “The risk of Asia” ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการทั้งอาเซียนเพราะเป็นแนวกันชนกับประเทศไทย โดยจะเชิญภาครัฐทั้งอาเซียนและกรมปศุสัตว์ของไทยมาร่วมงานเพื่อขยายผลการร่วมมือกันเพื่อผลของการป้องกันสูงสุด

          VIV Asia 2019 จะจัดขึ้นระหว่าง 13-15 มีนาคม 2562 โดยครั้งที่ผ่านมาปี 2560 มีตัวเลขผู้เข้าชมงาน 45.952 คนจาก 127 ประเทศ โดยครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 50,000 คน โดยการจัดสัมมนาของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยจัดในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-17.30 น. โดยชื่อเรื่องการสัมมนายังไม่ได้กำหนดชื่อที่แน่นอน ทุกท่านสามารถแนะนำชื่อเข้ามาได้ โดยมีแนวคิดดังกล่าวข้างต้น

 

Visitors: 406,696