ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 12 มิถุนายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 12 มิถุนายน 2561

การค้าสุกรขุนทั่วไทยทรงตัว การจัดระเบียบการค้าสุกรทั้งระบบคืบหน้ามากขึ้น หลังประชุมพ่อค้าคนกลางที่ราชบุรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้กรมปศุสัตว์ทราบปัญหามากขึ้น การค้าเครื่องในสุกรมีการประชุมสัปดาห์นี้ เพราะเป็นชิ้นส่วนที่ประเทศไทยบริโภคมาก เป็นหนึ่งเหตุผลที่สหรัฐต้องการใช้เครื่องในมา Balance Part ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการยักษ์ใหญ่ค้าเนื้อสุกรในสหรัฐก้าวกระโดดและบริหารราคาเนื้อสุกรได้ง่ายขึ้น ลดปัญหาด้านราคาเพื่อการบุกตลาดเนื้อสุกรที่จะกดดันในลำดับต่อไป  

ตะวันตก 58
ตะวันออก 65
อีสาน 62
เหนือ 62
ใต้ 60-63

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : 1,600 บวกลบ 58

Visitors: 385,690