ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 29 เมษายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 29 เมษายน 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบ การปรับราคาสุกรขึ้น 2 บาท ติดต่อกัน 2 วันพระ โดย ทุกภูมิภาครับมติฯ ปรับราคาขายจริงขึ้นตามราคาประกาศ โดยมติดังกล่าวมีความประสงค์ช่วยประคับประคองและดูแลผู้เลี้ยงขนาดกลางและขนาดเล็กเนื่องจากการซื้อขายจริงของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั้งสองกลุ่มยังมีการซื้อขายจริงที่ต่ำกว่าต้นทุนอยู่มาก หลังจากประสบปัญหาขาดทุนสะสมกันมาอย่างยาวนาน 

ตะวันตก 63
ตะวันออก 67
อีสาน 64
เหนือ 68
ใต้ 68

ราคาลูกสุกรจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 : 1,800 บวกลบ 61

 

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.59 น. จะมีการจัดพิธีไหว้หัวหมูใน 6 ภูมิภาคจำนวน 4,247 หัวหมู (โดยประมาณ จะสรุปยอดจริงได้ช่วงใกล้วันทำพิธี)

 

1. ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลาง 499 หัว
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 402 หัว
3.ภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี 400 หัว
4.ภาคตะวันตกที่จังหวัดราชบุรี 1,189 หัว
5.ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี ศาลากลาง 1,198 หัว
6.ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ 559 หัว

 

โดยมีวัตถุประสงค์ของพิธีไหว้หัวหมูในครั้งนี้

1. เพื่อสร้างกำลังใจและเสริมความเป็นสิริมงคลในอาชีพ เพราะช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดวิกฤตราคา ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนเลิกกิจการไปกว่าร้อยละ 20 จึงจัดพิธีไหว้หัวหมูเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

2.เนื่องจากรัฐบาลไทยถูกกดดันหนักจากผู้เลี้ยงสุกรของสหรัฐที่เป็นเกษตรปศุสัตว์หัวหอกในการนำพาเศรษฐกิจต่อเนื่องของสหรัฐผ่านการค้าโลกแบบล้างผลาญ ผ่านรัฐต่อรัฐ จึงต้องการเป็นกำลังใจให้รัฐบาลไทยในการปกป้องอาชีพการเลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้เลี้ยง เพราะปัจจบันสุกรไทยมีการผลิตจำนวนมาก คุณภาพสูงกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เพื่อสร้างความรักความสามัคคี กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรรมต่างๆ ในทุกแขนง

 

Visitors: 115,445