ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม พระที่ 8 กรกฎาคม 2560

ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังมีต่อเนื่องจากการเร่งระบายตามจิตวิทยาราคา แต่เริ่มมีอัตราที่ลดลง ด้านการบริโภคกระเตื้องขึ้นตามราคาปลีกที่จูงใจ ส่งผลให้ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์ม เริ่มทรงตัว

ภาคตะวันตก 55
ภาคตะวันออก 60-62
ภาคอีสาน 57-58
ภาคเหนือ 60-61
ภาคใต้ 68

ลูกสุกรวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 
1,600 บวกลบ 60

ประกาศราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มย้อนหลัง

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      8 กรกฎาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      1 กรกฎาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     23 มิถุนายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     17 มิถุนายน 2560 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     9 มิถุนายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     2 มิถุนายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   25 พฤษภาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   18 พฤษภาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   10 พฤษภาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     3 พฤษภาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     25 เมษายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     19 เมษายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     11 เมษายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      4 เมษายน 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      27 มีนาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      20 มีนาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      12 มีนาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      5  มีนาคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    25 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    19 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    11 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      4 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     27 มกราคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     20 มกราคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     12 มกราคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      5 มกราคม 2560

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     28 ธันวาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     22 ธันวาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     14 ธันวาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     7 ธันวาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     29 พฤศจิกายน 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     22 พฤศจิกายน 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     14 พฤศจิกายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่      7 พฤศจิกายน 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     30 ตุลาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     24 ตุลาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     16 ตุลาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     9 ตุลาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     1 ตุลาคม 2559  

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    24 กันยายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   16 กันยายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     9 กันยายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     1 กันยายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    26 สิงหาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    18 สิงหาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    11 สิงหาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่     3 สิงหาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    27 กรกฎาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    19 กรกฎาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    12 กรกฎาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่    4 กรกฎาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   27 มิถุนายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   19 มิถุนายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   12 มิถุนายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่   4 มิถุนายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  28 พฤษภาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  20 พฤษภาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  13 พฤษภาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  5 พฤษภาคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  29 เมษายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  21 เมษายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  14 เมษายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  6 เมษายน 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  30 มีนาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  22 มีนาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  15 มีนาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  7 มีนาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  1 มีนาคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559  

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 31 มกราคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 25 มกราคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 16 มกราคม 2559 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 8 มกราคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 2 มกราคม 2559

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 25 ธันวาคม 2558 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 18 ธันวาคม 2558 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 10 ธันวาคม 2558 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  3 ธันวาคม 2558 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 25 พฤศจิกายน 2558 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 10 พฤศจิกายน 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 4 พฤศจิกายน 2558 

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 27 ตุลาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 20 ตุลาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 12 ตุลาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 5 ตุลาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 27 กันยายน 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 20 กันยายน 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 12 กันยายน 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  6 กันยายน 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 29 สิงหาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 22 สิงหาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 14 สิงหาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  7 สิงหาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 30 กรกฎาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 23 กรกฎาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 15 กรกฎาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่  8 กรกฎาคม 2558

ราคาประกาศสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 30 มิถุนายน 2558

 

Visitors: 280,912